Autor: Wojciech Dąbrowski

Liczba artykułów: 31
Osady powstające w oczyszczalniach ścieków mleczarskich - możliwości ich zagospodarowania Nr 3/2000 Str. 106
Dokąd zmierza zapotrzebowanie na wodę. Nr 10/2000 Str. 394
Matematyczne modelowanie stacji filtrów o zmiennej wydajności z uwzględnieniem kinetyki filtracji. Nr 12/2000 Str. 488
Zwalczanie zapachów i korozji siarczanowej w kanalizacji. Nr 3/2001 Str. 95
Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania. Nr 6/2001 Str. 221
Projektowanie spadków minimalnych ściekowych kanałów jajowych. Nr 7/2001 Str. 251
Ocena składu, metod przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków województwa podlaskiego w latach 1998-2000. Nr 7/2001 Str. 255
Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe Nr 03/2007 Str. 22
» See summary
Strategia postępowania z przelewami burzowymi Nr 06/2007 Str. 13
» See summary
Przewidywanie, obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych Nr 11/2007 Str. 19
» See summary
Role of ground retention in limiting superficial flows. Example of a golf course. Nr 12/2007 Str. 17
» See summary
Way of closing flushing water inflow vs. length of filter-cycles. Nr 01/2009 Str. 23
» See summary
Ultrasound measurement techniques used in sewage systems? monitoring. Nr 2/2010 Str. 29
» See summary
Does sulphates? concentration significantly influence sulphate corrosion? Part I ? estimation base. Nr 11/2010 Str. 
» See summary
Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową Cz.II Rzeczywisty przykład obliczeniowy Nr 12/2010 Str. 
» See summary
Propozycja sposobu określania wskaźnika gotowości prostych podsystemów zaopatrzenia w wodę Nr 06/2011 Str. 
» See summary
The likely impact of climate change on sewerage systems dysfunction Nr 01/2012 Str. 
» See summary
Application of electron microscopy for testing of ductile iron water pipes - Part I - Microstructure of cement mortar lining Nr 04/2012 Str. 154
» See summary
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych. Cz. II Zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu Nr 05/2012 Str. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich na przykładzie S.M. Bielmlek w Bielsku Podlaskim Nr 06/2012 Str. 
Wpływ materiałów kontaktujących się z wodą wodociągową na rozwój mikroorganizmów w systemie zaopatrzenia w wodę Nr 10/2012 Str. 411
Możliwość alternatywnych pomiarów natężenia przepływu w kanalizacji sposobem na obniżenie kosztów monitoringu systemów odprowadzania ścieków Nr 10/2012 Str. 427
Powłoki cementowe jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją Nr 09/2013 Str. 
» See summary
Wpływ właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności Nr 11/LXXXVIII/2014(listopad) Str. 
» See summary
Advanced numerical tools in predicting reliability and safety of water supply and sewage disposal systems Nr 01/LXXXIX/2015(styczeń) Str. 
» See summary
SOME MISTAKES OF THE ISO 4359 STANDARD Nr 04/LXXXIX/2015(kwiecień) Str. 
» See summary
An ability of applying electron microscopy to test structure of ductile iron pipes Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» See summary
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego Nr 12/91/2017(grudzień) Str. 
» See summary
Metallographic examinations of the protective coating adhesion on ductile iron water pipes Nr 09/92/2018(wrzesień) Str. 
» See summary
Accuracy versus reliability in flow rate measurements through sewers by flumes Nr 10/92/2018(październik) Str. 
» See summary
Health effects of indoor air filters Nr 03/93/2019(marzec) Str. 
» See summary

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.