Autor: Marian Kwietniewski

Liczba artykułów: 25
Analiza niesprawności systemu dostawy wody do Szczecina z jeziora Miedwie. Nr 12/2000 Str. 493
Ocena niezawodności systemu dostawy wody do Szczecina z jeziora Miedwie Nr 1/2001 Str. 12
Ocena uszkadzalności przewodów tranzytowych w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności Nr 9/2002 Str. 325
Wpływ różnych czynników na uszkadzalność przewodów sieci wodociągowych w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności Nr 10/2002 Str. 366
» Zobacz streszczenie
Rurociągi polietylenowe w wodociągach i kanalizacji - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania Nr 3/2004 Str. 78
Elementy współczesnej eksploatacji systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków Nr 10/2004 Str. 346
Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych Nr 06/2009 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach Nr 03/2010 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody-badania wstępne Nr 04/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesłanej nimi wody-badania wstępne. Nr 02/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Nr 03/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Nr 04/2012 Str. 171
» Zobacz streszczenie
Eksploatacyjne badania niezawodności podstawą wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych Nr 10/2012 Str. 425
Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Nr 10/2012 Str. 439
Wybrane problemy z zakresu planowania i organizacji systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych Nr 10/2012 Str. 442
Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publiczne Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu wybranej sieci wodociągowej Nr 10/2013 Str. 
Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych – wyniki badań. Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania zużycia wody w wybranym szpitalu neuropsychiatrycznym Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Niepewność szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego kolektora Nr 02/90/2016(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Kierunki badań systemów dystrybucji wody w Polsce Nr 12/92/2018(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Nr 05/93/2019(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Nr 06/93/2019(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.