Autor: Małgorzata Makowska

Liczba artykułów: 11
Sprawność wybranych minioczyszczalni z osadem czynnym w układzie przepływowym . Nr 6/2001 Str. 208
Obliczanie reaktorów ze złożem ruchomym na podstawie obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych Nr 9/2002 Str. 336
Modernizacja technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Stęszewie Nr 1/2003 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych i biogennych w minioczyszczalniach z osadem czynnym Nr 9/2004 Str. 310
» Zobacz streszczenie
Analiza działania małych oczyszczalni ścieków w gminie Środa Wielkopolska Nr 7-8/2007 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych z osadem czynnym i złożem biologicznym. Nr 02/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ stopnia oczyszczania ścieków na jakość wód powierzchniowych Nr 02/LXXXVIII/2014(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Modernizacja oczyszczalni ścieków w świetle wymagań Unii Europejskiej Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka osadami z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków Nr 02/LXXXIX/2015(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Usuwanie biogenów w oczyszczalniach ścieków typu SBR na terenach niezurbanizowanych w kontekście nowych wymagań Nr 08/LXXXIX/2015(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków Nr 06/92/2018(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.