Autor: Jarosław Gawdzik

Liczba artykułów: 18
Teoretyczny model dyfuzyjnej migracji krytycznej węglowodorów ropopochodnych w gruntach Nr 3/2003 Str. 99
» Zobacz streszczenie
Wpływ metody pozyskania analitu na wyniki oznaczeń metali w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowiny Nr 6/2005 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Wpływ metody mineralizacji próbki odcieków składowiskowych na wyniki oznaczeń metali ciężkich uzyskane metodą ASA Nr 6/2006 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Dyfuzyjny model transportu węglowodorów ropopochodnych w gruntach. Nr 01/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Badanie korelacji oporu właściwego filtracji i czasu ssania kapilarnego dla osadu z oczyszczalni ścieków w Sitkówce Nr 02/2008 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Mobilność metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni Nr 05/2009 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych kondycjonowanych chemicznie… Nr 05/2010 Str. 33
» Zobacz streszczenie
Specjacja metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków Nr 01/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie Nr 05/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Mobilność metali cieżkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranego obiektu „N” Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena poprawności działania oczyszczalni ścieków w Sandomierzu Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ wielkości oczyszczalni ś cieków na średnią mobilność oraz stabilność metali Nr 09/LXXXVIII/2014(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków X Nr 04/LXXXIX/2015(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie metody Fentona do remediacji odcieków składowiskowych Nr 08/90/2016(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych Nr 09/90/2016(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie zmodyfikowanej metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych Nr 09/92/2018(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie Nr 10/93/2019(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych wraz z analizą ryzyka ich przyrodniczego wykorzystania na wybranym przykładzie Nr 03/94/2020(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.