Autor: Jarosław Chudzicki

Liczba artykułów: 11
Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych w świetle norm EN 752 i EN 12056 Nr 3/2003 Str. 91
» Zobacz streszczenie
Badania jednostkowego zużycia wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS" w Warszawie Nr 1/2006 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zasady oszczędnego gospodarowania wodą w sytuacji ograniczonych jej dostaw na przykładzie Australii Nr 06/2010 Str. 38
Podstawy teoretyczne obliczeń hydraulicznych kanałów grawitacyjnych Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Nr 03/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Eksploatacyjne badania niezawodności podstawą wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych Nr 10/2012 Str. 425
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Nr 08/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych – wyniki badań. Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Dobór pojemności zasobnika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła Nr 07/93/2019(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w środowisku CAD i BIM Nr 12/93/2019(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.