Autor: Anna M. Anielak

Liczba artykułów: 10
Badania wpływu symultanicznego działąnia zeolitu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Nr 12/2000 Str. 497
Skuteczność naturalnych zeolitów w usuwaniu zwiazków fosforu z roztworów wodnych. Nr 5/2001 Str. 169
Czy zeolity modyfikowane mogą być alternatywą w procesach defosfatacji? Nr 6/2003 Str. 215
Wpływ składu wody na proces usuwania manganu na złożu zeolitowym i piaskowym Nr 6/2004 Str. 214
Modyfikowane zeolity naturalne w procesie oczyszczania wody powierzchniowej Nr 9/2004 Str. 302
» Zobacz streszczenie
Oczyszczanie ścieków zeolitami naturalnymi w systemie SBR na oczyszczalni w Krokowej Nr 05/2007 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Ocena skuteczności zastosowania zeolitów w oczyszczaniu ścieków komunalnych Nr 07-08/2009 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Oczyszczanie ścieków w systemie SBR w Człuchowie Nr 11/2009 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla w biologicznych procesach oczyszczania ścieków komunalnych Nr 01/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej Nr 06/92/2018(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.