Numer czasopisma: 7-8/95/2021(lipiec-sierpień)

Możliwości wykorzystania rur z PE w gazownictwie » Zobacz streszczenie Andrzej Rudzki
Marcin Kroczak
Nawanianie gazu – aspekty prawne oraz techniczno-eksploatacyjne » Zobacz streszczenie Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
Wpływ rodzaju nawierzchni na wybrane parametry hydrauliczne i jakościowe kanalizacji deszczowej » Zobacz streszczenie Anna Musz-Pomorska
Magda Sabat
Marcin K.Widomski
Analiza opłacalności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej w warunkach podmiejskich » Zobacz streszczenie Kamila Janicka
Małgorzata Iwanek
Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu » Zobacz streszczenie Anna Wilińska-Lisowska
Krzysztof Czerwionka
Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej » Zobacz streszczenie Andrzej K. Biń
Beata Szatkowska
Ewa Siedlecka
Jan Pawełek
Michał Kosiniak
Robert Muszański
Tomasz Bergel
Farmy wiatrowe na horyzoncie – zarys morskiej energetyki wiatrowej » Zobacz streszczenie Hubert Orysiak
Małgorzata Kwestarz
Wkład Stanów Zjednoczonych w edukację i ochronę wód w Polsce » Zobacz streszczenie Marek Gromiec


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.