Numer czasopisma: 4/95/2021(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy,

 
Od maja 2021 r. następuje zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma. Kończąc moją 18-letnią współpracę z Redakcją, składam serdeczne podziękowania Autorom wszystkich opublikowanych w tym czasie artykułów, Recenzentom i naszym Czytelnikom. Słowa podziękowania za współtworzenie czasopisma kieruję także do Redaktorów Działowych, w szczególności zaś dziękuję za niezastąpioną pomoc we wszystkich pracach organizacyjnych Pani Grażynie Zalewskiej – Sekretarzowi Redakcji. Pozostaję wiernym czytelnikiem GWiTS, nadal będę kibicować rozwojowi czasopisma, podnoszeniu jego poziomu merytorycznego i popularyzacji w coraz szerszych kręgach projektantów, wykonawców, naukowców i studentów – wszystkich, zainteresowanych problematyką publikowanych w nim artykułów.

 
                                                                                Zbigniew Heidrich
LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania » Zobacz streszczenie Zbigniew A. Tałach
Bioremediacja wód gruntowych – usuwanie żelaza i manganu » Zobacz streszczenie Anna Rygała
Dorota Kręgiel
Wybrane aspekty wytwarzania i wykorzystania biogazu » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Monika Jarząb
WYWIAD: Bałtyk ma idealne warunki do rozwoju MEW morskiej energetyki wiatrowej


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.