Numer czasopisma: 07-08/94/2020(lipiec-sierpień)

Szanowni Czytelnicy

 

 

Przed Państwem wakacyjny podwójny numer czasopisma, w którym publikujemy sześć artykułów, w  tym pierwsze trzy poruszają zagadnienia z obszaru gazownictwa. W pierwszym z nich Autor przedstawia technologię Power to Gas umożliwiającą wytwarzanie gazu (wodoru lub metanu) z energii elektrycznej – jako jeden ze sposobów integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. W opracowaniu wskazano na konieczność analizy jakości i pomiaru objętościowego wodoru wytworzonego w  technologii Power to Gas i  wzbogacającego gaz ziemny w istniejących sieciach gazowych, omawiając służące temu urządzenia. Także drugi artykuł dotyka problematyki bezpieczeństwa jakościowego dostaw gazu ziemnego do odbiorców, poprzez zaprezentowanie analizy punktu rosy wody i węglowodorów w sieci gazowej na przykładzie metody lusterkowej. W ostatnim artykule z obszaru gazownictwa w tym numerze dokonano analizy porównawczej dwóch modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu, określając dla każdego z wykorzystanych modeli warunki jego pracy. W kolejnym artykule zaprezentowana została rola i ogólny zakres monitoringu wód w ramowej dyrektywie wodnej, światowe kierunki rozwoju elementów technicznych monitoringu wód, a także zmiany w nowych przepisach krajowych. Na uwagę zasługuje przedstawione w następnym artykule, na przykładzie systemu kanalizacji deszczowej w  Markach, racjonalizatorskie podejście do problemu zagospodarowania wód opadowych i  roztopowych. W  opracowaniu omówiono kolejne etapy działania gminy, od sporządzenia prostych modeli na podstawie wzoru Błaszczyka aż do opracowania zaawansowanych modeli hydrodynamicznych. Ostatni artykuł stanowi przegląd wiedzy dotyczącej występowania pałeczek z rodzaju Legionella w systemach wody ciepłej, wskazując na istotne problemy wzrostu niebezpieczeństwa spowodowanego rozwojem tych chorobotwórczych bakterii w przypadku zastoin w sieci wodociągowej.

 

                                                                                   Zbigniew Heidrich

                                                                                   Redaktor Naczelny

Analiza jakości gazu i pomiar w kontekście technologii Power to Gas » Zobacz streszczenie Paweł Mularczyk
Analiza punktu rosy wody i węglowodorów w gazie ziemnym na przykładzie metody lusterkowej » Zobacz streszczenie Paweł Mularczyk
Analiza modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu » Zobacz streszczenie Andrzej Osiadacz
Marta Leszczyńska
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na przykładzie mareckiego systemu kanalizacji deszczowej » Zobacz streszczenie Andrzej Zgoła
Justyna Chojecka
Maciej Urbanek
Mateusz Hosaja
Pandemia COVID-19 a występowanie bakterii Legionella sp. w systemach wody ciepłej – ocena ryzyka » Zobacz streszczenie Dorota Kręgiel
Rozwój monitoringu wód w Polsce » Zobacz streszczenie Marek Gromiec


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.