Numer czasopisma: 05/94/2020(maj)

Szanowni Czytelnicy

 
Majowy numer czasopisma w całości został poświęcony, nie goszczącej dotychczas na naszych łamach, szeroko rozumianej tematyce kominów i instalacji kominowych. Rozpoczyna go wywiad z Panem Piotrem Cembalą - Prezesem Stowarzyszenia Kominy Polskie, w którym zostały poruszone różne zagadnienia, od podstawowego jakim jest rola kominów w budownictwie mieszkaniowym, po zmiany w obszarze działalności branży producentów wyrobów kominowych i systemów kominowych, będące następstwem obserwowanego w świecie wyraźnego ekologicznego trendu odchodzenia od paliw gazowych i zwiększonego zainteresowania spalaniem biomasy. Pierwszy z sześciu prezentowanych w majowym numerze artykułów przybliża podstawowe wymagania dla kominów i systemów kominowych oraz podział i klasyfikację współczesnych kominów, wynikający z obowiązujących krajowych przepisów prawnych, a także sposoby oznakowania kominów, zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w Unii Europejskiej. W drugim z nich, na podstawie wyników obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem modelu numerycznego, opisano wpływ wybranych urządzeń gazowych na wymianę ciepła w koncentrycznych systemach kominowych, która skutkuje poprawą sprawności tych urządzeń. Użytkownikom kominków i pieców na paliwo stałe polecam kolejny artykuł, w którym jego Autor omawia zjawisko ciągu kominowego, przyczyny i skutki jego braku lub nadmiaru, a także metody i sposoby poprawy ciągu kominowego. Z uwagi na powszechność pożarów odkominowych Czytelników z pewnością zainteresują także metody badań odporności ogniowej kominów opisane w kolejnym artykule. Ostatnie dwie pozycje numeru stanowią opracowania dotyczące odpowiednio efektywności energetycznej innowacyjnych systemów kominowych oraz zagadnień zatruciem tlenkiem węgla w krajowym budownictwie mieszkaniowym.

 
                                                                                 Zbigniew Heidrich
                                                                                 Redaktor Naczelny
European classification of chimneys and chimney systems » See summary Zbigniew A. Tałach
Effect of selected gas appliances with combustion chamber sealed with respect to the room on heat transfer in concentric chimney systems » See summary Grzegorz Czerski
Improvement of the gravitational draft from heating devices in chimney flues » See summary Łukasz Darłak
Chimney fire resistance. Test methods » See summary Jacek Piechocki
Zbigniew A. Tałach
Energy efficiency in terms of innovative chimney systems » See summary Roman Nowak
Issues of carbon monoxide poisoning in domestic housing » See summary Grzegorz Czerski
Zbigniew A. Tałach

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.