Numer czasopisma: 07/93/2019(lipiec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł poświęcony eksploatacji sieci przesyłowych paliw ciekłych i gazowych oraz dwa obszerne artykuły związane z szeroko pojętą inżynierią środowiska. Autor pierwszego artykułu zwraca uwagę na to, że nawet niewielkie odkształcenia rurociągów służących do przesyłu paliw ciekłych i gazowych, spowodowane obciążeniami zewnętrznymi, lub niestabilnością podłoża, mogą powodować awarie i katastrofalne zniszczenie środowiska zewnętrznego. Zdaniem Autora, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo takich awarii, należy budować elastyczne sieci przesyłowe, które w wyniku działania dodatkowych obciążeń, lub zmiany parametrów posadowienia, będą miały zdolność odkształcania plastycznego. Interesujące materiały zawarte są w artykule dotyczącym zużycia wody, podczas transmisji sportowych, traktowanego jako wyzwanie dla przedsiębiorstw wodociągowych. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji 67. meczów piłkarskich, rozegranych w latach 2012?2018. Dla tych imprez opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego GPW S.A. Autor artykułu określił, że w trakcie transmisji sportowych, o dużym wskaźniku oglądalności, należy zapewnić możliwość pokrycia nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o minimum 15%, przy czym dotyczy to dużych systemów dystrybucji wody, charakteryzujących się wydajnością powyżej 2000 m3/h. Dla mniejszych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych należy zapewnić, zdaniem Autora, możliwość chwilowego wzrostu zapotrzebowania na wodę od 50% do nawet 100%. Kolejny artykuł można traktować jako wyzwanie do podjęcia działań zmierzających do powszechnego stosowania pomp ciepła. Autorzy stwierdzają, że szczególnie duży udział w rynku mają pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u., pośród których znaczną część stanowią urządzenia pobierające ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Zaprezentowane w artykule rozważania
dotyczące doboru odpowiedniej wielkości zasobnika związane są z analizą funkcjonowania kompaktowego ogrzewacza c.w.u. wyposażonego w powietrzną pompę ciepła.

 
                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny
Niezawodność eksploatacji sieci przesyłowych paliw ciekłych i gazowych, w aspekcie elastyczności wzdłużnej przewodu rurowego » Zobacz streszczenie Maciej Hirsz
Zużycie wody podczas transmisji sportowych z meczów piłkarskich jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa wodociągowego » Zobacz streszczenie Mirosław Szemla
Dobór pojemności zasobnika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła » Zobacz streszczenie Jacek Hendiger
Jarosław Chudzicki
Piotr Ziętek

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.