Numer czasopisma: 10/91/2017(październik)

 

Szanowni Czytelnicy

 

Kolejny numer czasopisma zawiera jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz siedem artykułów związanych z inżynierią sanitarną. W artykule poświęconym gazownictwu opisany został aktualny stan badań nad technologią rurociągowego transportu dwutlenku węgla na potrzeby sekwestracji na tle technologii transportu gazu ziemnego oraz transportu dwutlenku węgla, w celu intensyfikacji wydobycia ropy naftowej. W artykule zaprezentowano modele ustalonego i nieustalonego, nieizotermicznego przepływu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym oraz wyniki obliczeń hydraulicznych rurociągów, uzyskane przez autorów pracy z wykorzystaniem metod numerycznych. Interesujące treści zawiera artykuł dotyczący efektów wdrażania monitoringu sieci wodociągowej, gwarantującego obniżenie awaryjności sieci i strat wody. Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w artykule dotyczącym zastosowania wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych. Autorzy artykułu wykazali, że żywice epoksydowe charakteryzują się licznymi właściwościami, które wskazują na ich wykorzystanie do antykorozyjnej ochrony wewnętrznych powierzchni rurociągów. Istotna jest końcowa informacja, iż mimo że żywice epoksydowe zawierają w swoim składzie liczne związki chemiczne, to nie stanowią one poważnego zagrożenia dla zachowania wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Ciekawe informacje zawarte są w artykule dotyczącym prac porządkowych, w kontekście czystości mikrobiologicznej powierzchni płaskich wokół niecki basenowej. Celem prezentowanych badań była analiza wpływu prac porządkowych w pływalniach na czystość mikrobiologiczną otoczenia niecki basenowej. Autorki zwróciły uwagę na istotę zagadnienia dotyczącego braku jakichkolwiek norm i regulacji prawnych związanych z problemem, będącym przedmiotem artykułu.
                                                                                     

                                                                                     Zbigniew Heidrich
                                                                                     Redaktor Naczelny


Pipeline transport of CO2 for geological sequestration » See summary Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Application of kernel density estimators to analysis of household water use » See summary Olga Szaj-Jędraszczyk
Ryszard Błażejewski
Effects of monitoring implementation in selected water supply network ? case study » See summary Florian G. Piechurski
The use of internal epoxy coatings to the water pipes renovation » See summary Anna Młyńska
Michał Zielina
Data sources used to create and update the model of the sewerage network » See summary Mirosław Sudoł
Analysis of the environment in the factory of concrete in terms of the possibilities of disposal of sewage » See summary Beata Janowska
Izabela Siebielska
Kazimierz Szymański
Cleaning routines and microbiological purity of flat surfaces around swimming pool » See summary Agnieszka Włodyka-Bergier
Emilia Stańkowska
Waste from the end-of life vehicles ? Part II. The studies of the fuel properties and energy recovery » See summary Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
Possibilities of wastewater treatment efficiency increasing on the example of cosmetic wastewater » See summary Piotr Marcinowski
Jan Bogacki

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.