Numer czasopisma: 04/91/2017(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy,

Kwietniowy zeszyt zawiera kompleksowy materiał ,dotyczący funkcjonowania ,eksploatacji i bezpieczeństwa sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W części gazowej przedstawiono modele programowania zużycia gazu i matematyczne modele klientów. Dokonano próby oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny, za pomocą wybranych wskaźników. Przeanalizowano dokładność obliczeń  hydraulicznego przesyłu gazu i  zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. W kolejnym artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii na konkretnym przykładzie. Całość zagadnienia dopełniło pokazanie kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych różnymi metodami i zastosowanie nowych technologii do renowacji gazociągu. Ciekawe dla Czytelników i potencjalnych użytkowników może być  porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, powietrznej oraz kotła gazowego. Po szczegółowym rozważeniu trzech wariantów, uwzględniając koszt i czas   eksploatacji ,najkorzystniejsze i najbardziej ekonomiczne się okazało rozwiązanie z kotłem gazowym.

Obszernie przedstawiono również zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę. Zastosowanie  wskaźników dywersyfikacji daje możliwość porównywania różnych systemów wodociągowych. Zaprezentowano również analizę przestrzenną skutków awarii i wyznaczenie obszarów wrażliwych w modelu oceny bezpieczeństwa dostaw wody. Istotna jest również-jak podkreślono w kolejnym artykule-możliwość wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków, do oceny stanu technicznego . Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci-to kolejny ważny temat.

W grupie artykułów dotyczących sieci kanalizacyjnej warto zwrócić uwagę na analizę przyczyn nieuzasadnionego i bardzo dużego wzrostu natężenia przepływu ścieków w przykładowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Ten problem z pewnością dotyka wielu sieci, położonych blisko cieków wodnych. Pojawiły się koncepcje metod wymiarowania zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej i budowa hydrodynamicznego modelu skanalizowanej zlewni deszczowej.

W obszernym zeszycie znalazły się również artykuły, dotyczące ochrony wód powierzchniowych i oceny ich zagrożeń.

Zachęcam do lektury kwietniowego numeru, w którym można znaleźć szereg najnowszych rozwiązań technicznych dotyczących powyższych tematów i przykłady ich zastosowania w kraju.

 

                                                                             Zbigniew Heidrich

                                                                             Redaktor Naczelny 

 

Attempt to build the road map of natural gas customers » See summary Klaudia Metelska
Krzysztof Kogut
Piotr Narloch
Tomasz Cieślik
An attempt to assess the national security of natural gas supplies » See summary Adam Szurlej
Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Mariusz Łaciak
Rafał Biały
Tomasz Cieślik
Analysis of the hydraulic calculation accuracy of the gas transmission » See summary Adam Szurlej
Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Mariusz Łaciak
Rafał Kowalski
Hazardous gas areas on high-pressure natural gas pipelines » See summary Krystian Liszka
Łukasz Drążkiewicz
Łukasz Zabrzeski
Rafał Kowalski
Analysi s of failure events occurring in the gas networks based on the example of the Gas Company in Jasło » See summary Janusz Maziarz
Krzysztof Chmielowski
Piotr Bugajski
Costs analysis for sealing of the domestic gas systems, based on the example of Nowa Huta district (Cracow, Poland) » See summary Agnieszka Operacz
Krzysztof Chmielowski
Tomasz Kotowski
The use of Primus Line technology for the renovation of DN 250 steel pipeline underneath Vistula river in Krakow » See summary Dominik Staśko
Jacek Kawula
The heat generation in conventional heating systems and in various types of heat pumps as the anthropogenic impact on the environment » See summary Mirosław Janowski
Economic comparison of home heating using ground heat pump, air heat pump and gas boiler ? a case study » See summary Leszek Kulesza
Magdalena Brzóska
Integrated Energy Effi ciency System as the key element increasing reliability of water and sewage systems » See summary Joanna Kłapyta
Piotr Małka
Ryszard Langer
Tadeusz Uhl
The method of diversifi cation assessment of water intakes productivity and water tanks volume » See summary Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
The spatial analysis of safety loss of water supply as an element of risk management » See summary Izabela Zimoch
Jarosław Paciej
The possibility of using infrastructure leakage index to evaluate the technical condition of the district metered area of water supply network » See summary Jadwiga Królikowska
Tomasz Bergel
Water network monitoring and pressure regulation as a guarantee of failure rate reduction and water loses decrease » See summary Florian G. Piechurski
Analysis of hourly and daily variability of water consumption in a rural water supply ? case study » See summary Bartosz Szeląg
Olga Woyciechowska
Tomasz Bergel
Analysis of changes in water production and water consumption in the district towns of south-eastern Poland » See summary Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dawid Szpak
Energy Effi ciency Audit for the Reduction of Reactive Power Flow by Using Local System for Reactive Power Compensation in Water Pumping Station ? a Case Study » See summary Bogusław Maludziński
The analysis of unfounded growth of wastewater fl ow in communal sanitary sewerage system » See summary Grzegorz Kaczor
Kazimierz Kudlik
Tomasz Bergel
The concept of the method of dimensioning of reservoirs in the stormwater systems hydrographs complex » See summary Bartosz Szeląg
The construction of hydrodynamic model of canalized rain catchment area in Wrocław » See summary Andrzej Kotowski
Bartosz Kaźmierczak
Katarzyna Wartalska
Monika Nowakowska
Optimization of irrigation system infi ltration basins in the Water Treatment Plant ? Stary Sącz » See summary Iwona Wiewiórska
Marian Kulig
LNG spills on the surface of water and the hazards connected with them » See summary Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Łukasz Zabrzeski
Mariusz Łaciak
The use of fault tree to assessment of agricultural threats on the quality of groundwater resources » See summary Andrzej Kuśnierski
Izabela Zimoch
elations between the design and operation iron and manganese removal systems from water » See summary Lidia Reczek
Magdalena M.Michel
Tadeusz Siwiec
Comparative analysis of the wastewater treatment plant?s upgrade and expansion options with regard to economic factors » See summary Jerzy Mikosz
Zbigniew Mucha

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.