Numer czasopisma: 09/90/2016(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

 

 

            W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono 8 artykułów dotyczących szeroko pojętej inżynierii środowiska.

            W pierwszej kolejności zapraszam do zapoznania się z artykułem poświęconym zastosowaniu GIS w technologiach energetycznych. Autorzy poruszając to zagadnienie przeanalizowali możliwości zastosowania systemów GIS w dziedzinie technologii energetycznych. W podsumowaniu zawarli Oni argumenty przemawiające za zasadnością stosowania GIS w technologiach energetycznych.

            Interesujące treści zawarto w artykule dotyczącym elektrooporowego systemu utwardzania rękawów kompozytowych. W artykule zestawiono metody stosowane obecnie przy renowacji przewodów kanalizacyjnych oraz omówiono nieznaną w Polsce metodę renowacji przyłączy z wykorzystaniem rękawów CIPP w oparciu o system utwardzania międzywarstwowego IHC.

            Zwracam uwagę Czytelników na treści zawarte w artykule dotyczącym efektywności biosuszenia i biostabilizacji odpadów komunalnych w reaktorach z membranami półprzepuszczalnymi. Autorzy artykułu podali bardzo istotne informacje, iż techniki wykorzystujące membrany półprzepuszczalne z jednej strony ograniczają oddziaływanie instalacji na środowisko, z drugiej jednakże strony stanowią fizyczną barierę w transporcie pary wodnej z bioreaktora na zewnątrz.

            W prezentowanym numerze czasopisma warto zwrócić uwagę na dwa artykuły dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Szczególnie interesujące są informacje dotyczące efektów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją biogazowi, które wyrażane są przede wszystkim poprzez sprawność fermentacji, jakość wytwarzanej masy pofermentacyjnej. Autorzy zwrócili również uwagę na korzyści środowiskowe i finansowe.

 

                                                                          Zbigniew Heidrich

                                                                          Redaktor Naczelny

Zastosowanie GIS w technologiach energetycznych » Zobacz streszczenie Joanna Kuczyńska-Siehień
Michał Bednarczyk
IHC - elektrooporowy system utwardzania rękawów kompozytowych » Zobacz streszczenie Andrzej Kolonko
Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego » Zobacz streszczenie Edyta Kudlek
Edyta Łaskawiec
Joanna Wyczarska-Kokot
Mariusz Dudziak
Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
Ocena efektywności biosuszenia i biostabilizacji odpadów komunalnych w reaktorach z membranami półprzepuszczalnymi » Zobacz streszczenie Adam Godzwa
Andrzej Białowiec
Bogdan Jakubowski
Dariusz Wiśniewski
Sylwia Stegenta
Uwarunkowania doboru wentylatora w procesie kompostowania » Zobacz streszczenie Natalia Mostowik
Robert Sidełko
Projekt dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki dla przetwarzania odpadów – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część III. Efekty eksploatacyjne » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
Ultradźwiękowa degradacja diklofenaku i ketoprofenu – analiza zjawiska » Zobacz streszczenie Lidia Wolny
Marta Próba

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.