Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych
Radosław Żyłka
Wojciech Dąbrowski
  
Słowa kluczowe: Produkcja napojów, przemysł napojowy, oczyszczanie ścieków, ultrafiltracja, flotacja DAF

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności systemu oczyszczania ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych.
Zawansowany układ oparty jest o proces flotacji i biologiczne oczyszczanie z zastosowaniem osadu czynnego
i modułu ultrafiltracji. Badania efektywności prowadzono na poszczególnych etapach oczyszczania, ogółem w okresie od września
do listopada 2021 roku wykonano dwanaście serii pomiarowych. W trakcie badań określono: biochemiczne zapotrzebowanie na
tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), azot ogólny (Nog.), fosfor ogólny (Pog.), zawiesiny ogólne (Zog.). Oprócz
efektów oczyszczania przeanalizowano także usuwane ładunki zanieczyszczeń. Badany obiekt wykazał się wysoką efektywnością
usuwania substancji organicznej, wynoszącą 98,7% w przypadku BZT5 i 99,5% w przypadku ChZT. W przypadku azotu ogólnego
i fosforu było to 79,7% i 94,6%. Wyniki badań mogą okazać się przydatne dla operatorów lub projektantów analogicznych systemów
oczyszczania ścieków, charakteryzujących się zbliżonym składem ścieków. We wnioskach przedstawiono też planowany zakres
dalszych badań, wpisujących się w problematykę gospodarki o obiegu zamkniętym.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.