Evaluation of efficiency of the WWTP, treating wastewater from non-alkohol and low-alcohol beverages.
Radosław Żyłka
Wojciech Dąbrowski
  
Keywords:
Abstract
This paper presents the results of a study of the effectiveness of a system for treating wastewater from the production of soft
drinks and low-alcohol beverages. The advanced system is based on a flotation process and biological treatment using activated
sludge and an ultrafiltration module. Efficiency tests were carried out on the different stages of treatment, with a total of twelve
measurement series performed between September and November 2021. Biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen
demand (COD), total nitrogen (TN.), total phosphorus (TP.), total suspended solids (TSS.) were determined during the study. In
addition to the treatment effects, the pollutant loads removed were also analyzed. The investigated plant showed high efficiency
of organic matter removal, amounting to 98.7% for BOD5 and 99.5% for COD. For total nitrogen and phosphorus, it was 79.7% and
94.6%. The results of the study may prove useful to operators or designers of analogous wastewater treatment systems with similar
wastewater composition. The conclusions also outline the planned scope of further research as part of a closed loop economy.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.