Effectiveness of azo dyes adsorption on fly ash from coal combustion
Katarzyna Golińska
Małgorzata Jędrzejczak
  
Keywords: azo dyes, fly ash, activated carbon, adsorption
Summary
The aim of the study was to analyze the adsorption process of selected azo dyes on fly ash from coal combustion, and to
compare the effectiveness of this process with the removal of dyes from aqueous solutions using the most popular adsorbent
- activated carbon. The influence of the adsorbent dose and the influence of the number of sulfonic groups present in
the dye molecule on the degree of solution decolorization were tested. The order and kinetics of the adsorption reaction were
also established.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.