Ocena techniczno-ekonomiczna wykorzystania OZE na stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu I stopnia
Małgorzata Kwestarz
Marcin Kapel
  
Słowa kluczowe: stacja gazowa, OZE, redukcja ciśnienia gazu
Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii do podgrzania
gazu przed jego redukcją na typowych stacjach gazowych. Oceniono z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia
zasadność stosowania tego typu rozwiązań. Rozważono trzy warianty, obejmujące wykorzystanie paneli fotowoltaicznych,
sprężarkowej pompy ciepła współpracującej z panelami fotowoltaicznymi oraz kolektorów słonecznych cieczowych do
podgrzania gazu przed jego redukcją. Analizę uzupełniono wskaźnikami opłacalności inwestycji wymienionych powyżej
rozwiązań.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.