Jakość i parametry technologiczne osadu czynnego w aspekcie prawidłowego funkcjonowania biologicznego oczyszczania ścieków
Joanna Czarnota
Rebeka Pajura
  
Słowa kluczowe: parametry technologiczne osadu czynnego, jakość osadu czynnego, biologiczne oczyszczanie ścieków
Streszczenie
Zastosowanie metody osadu czynnego pozwala na usunięcie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych ze ścieków, ograniczając
ich niekorzystny wpływu na środowisko. Efektywność usuwania substancji zanieczyszczających zależy m.in. od
prawidłowej pracy osadu czynnego. Analiza właściwości osadu czynnego może w wielu przypadkach wskazać przyczyny
nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, jednocześnie może ułatwić podjęcie działań eliminujących te nieprawidłowości.
Należy mieć na uwadze, iż złe funkcjonowanie części biologicznej oczyszczalni ścieków może powodować wprowadzenie
niedopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń do wód.
W niniejszym artykule, na podstawie danych ujętych w raportach analizy osadu czynnego z 2019 roku, które otrzymano
z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, dokonano oceny parametrów i jakości osadu czynnego z uwagi
na prawidłowy przebieg procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Wyznaczono również dodatkowe parametry technologiczne,
które umożliwiły szczegółową ocenę funkcjonowania części biologicznej wybranej oczyszczalni ścieków.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.