Non-conventional gas fuels
Grzegorz Rosłonek
  
Keywords: non-conventional fuels, biogas, biomethane, hydrogen, SNG, steam reforming, pyrolysis, elektrolysis
Abstract
This article presents an overview of important contemporary non-conventional gaseous fuels other than natural gas, such
as: biogas, biomethane, hydrogen, synthetic natural gas (SNG) which can now be considered as additional substitutes of
natural gas and may also replaced natural gas in the future. The article presents also general methods of obtaining these
fuels, their importance for the future energy industry and their potential benefits for the future including ecological aspect.
The attention was also paid to selected technical aspects on a global scale that require refinement in the near future.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.