LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania
Zbigniew A. Tałach
  
Słowa kluczowe: skroplony gaz ziemny LNG, właściwości fizykochemiczne, praktyczne zastosowanie

 
Streszczenie
W Polsce po wybudowaniu gazoportu jako magazynu LNG w Świnoujściu powstała możliwość wykorzystywania skroplonego
gazu ziemnego, zarówno w fazie ciekłej jak i gazowej. LNG może być szeroko wykorzystywany do zasilania krajowej
sieci gazowniczej, jak również poprzez zastosowanie lokalnych stacji regazyfikacji, co umożliwiłoby szybszy rozwój gazu
ziemnego w naszym kraju jako ekologicznego nośnika energii.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.