Biofilms in water distribution systems ? a historical overview, causes and consequences. Part I. A short history of safe water
Dorota Kręgiel
  
Keywords: water distribution systems, water, biofilms, treatment
Abstract
Biofilms in water distribution system can be defined as the undesirable accumulation of biological material on the various
installation surfaces, with serious consequences in terms of color, odor and taste, as well as the gradual deterioration of
the material of pipes and fittings. Initial attempts to solve the biofilm problem included using of sedimentation tanks and
cleaning of the distribution network. At the turn of the 19th and 20th centuries, sand filtration and disinfection techniques
were used, which greatly helped to reduce the load of organic substances. A better understanding of biofouling in water distribution
systems resulted in the introduction of various regulations and guidelines, which in turn drove the direction of new
water treatment methods, new pipe materials and connections, and finally the development of new analytical techniques.
The purpose of this review is to discuss the causes and consequences of biofilm formation from a historical point of view,
from the first recorded events to the early 20th century.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.