The use of a vortex tube for the separation of oil and water from aerosol mixtures: gas-oil, gas-water from mine gas
Dominika Sopa
Jan Sopa
Marek Rudkowski
Zbigniew Tałach
  
Keywords: vortex tube, mine gas, oil and water separation, freezing
Abstract
As part of the co-financing of the WND-RPSL.01.02.00-24-063B/17-006 application, a conceptual design, construction and
testing of a system for oil and water separation from gas-oil and gas-water aerosol mixtures from mine gas were performed.
For the construction of the separation system, an innovative solution was used, using a specially designed vortex vortex
tube supplied with compressed mine gas, compressed with a vane compressor for the initial purification of the mine gas.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.