Review of available IT tools used to forecast the demand for natural gas consumption
Paweł Zarodkiewicz
Tomasz Chrulski
  
Keywords: forecasting, IT tools, natural gas consumtion
Abstract
The article reviews the available programming languages that are used to forecast natural gas consumption. People involved
in programming were surveyed to compare the leading programming languages and computer programs for statistical computing
and forecasting. The review was made on the basis of general theoretical knowledge related to this issue as well as
in terms of practical application. The main criteria were selected: availability of software, ease of learning, usability. In each
case, the advantages and disadvantages of individual IT tools are indicated. At the end, there were attempts to use each of
the programs to forecast natural gas consumption.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.