Converting of natural gas consumption into energy units for households
Michał Pomorski
  
Keywords: natural gas, household, conversion factor
Abstract
Influence of arithmetic averaging method of heat of combustion on errors in gas consumption for households were analyzed
in the paper. The analysis uses day degrees method, taking into account real values of the gas conversion factor for
several localities. Relative errors of gas consumption compared to the conversion based on the weighted average were
determined for annual period. On basis of the analysis carried out, it was found that the relative error of the applied method
using the arithmetic mean of heat of combustion is a very low, which makes this method appropriate for use in determining
the consumption of natural gas in households.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.