Przeliczanie zużycia gazu ziemnego na jednostki energii dla gospodarstw domowych
Michał Pomorski
  
Słowa kluczowe: gaz ziemny, gospodarstwo domowe, współczynnik konwersji

 
Streszczenie
W pracy przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania na błędy w przeliczaniu
zużycia paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. W analizie wykorzystano metodę
stopniodni, uwzględniając rzeczywiste wartości współczynnika konwersji paliwa gazowego dla kilku Obszarów Rozliczeniowych
Ciepła Spalania. Wyznaczono względne błędy rozliczenia zużycia paliwa gazowego dla rocznego okresu rozliczeniowego,
w porównaniu do przeliczania na podstawie średniej ważonej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono,
że błąd względny stosowanej metody, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym,
jest na bardzo niskim poziomie, co sprawia że metoda ta jest właściwa do stosowania w określaniu zużycia gazu
ziemnego w gospodarstwach domowych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.