The problem of mercury compounds discharged into sewage systems
Damian Panasiuk
  

Keywords: mercury, dental amalgam, sewage, wastewater treatment plant

 

Abstract The use of lighting equipment, button batteries, and old mercury thermometers and manometers are sources of mercury emissions to air and water. Another source of emissions is dental practice. The use of amalgam fillings refunded by the National Health Fund is the cause of the discharge of a significant load of mercury to sewage systems. The compulsory use of separators may partially reduce the mercury stream going to the wastewater treatment plant. However, only the withdrawal from the use of dental amalgam will stop this source of emission over time

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.