Proposal of variant solutions of the sewage system Proposal of variant solutions of the sewage system in a rural commune with scattered developmenta rural commune with scattered development
Andrzej Witkowski
Zbigniew Heidrich
  

Keywords: sewage system, rural commune, scattered development

 

Abstract The article presents various variants of the sewage system solution for the examplary national rural commune, characterized by scattered buildings. A technical and economic analysis of the proposed variants was performed, taking into account construction and operating costs, with particular emphasis on the costs of energy consumption and sewage transport. The way of choosing the most advantageous solution was presented.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.