Comparative analysis of diaphragm and thermal geters under real operating conditions
Marek Pinkas
  

Keywords: diaphragm gas meters, thermal gas meters, settlement errors, mass measurement, gas tariffs

 

Abstract The article reviews Polish and European law and thus confirms that thermal gas meters can be used for settlements in Poland on the same basis as diaphragm gas meters. It pointed out that the gas tariffs do not comply with the Regulation on Tariffs, which consists in allowing no correction for Nm3 at low pressure. A broad comparison of diaphragm and thermal gas meters was made. It was proved that in the case of diaphragm meters, total errors in actual measurement conditions significantly exceed the principles of reliable measurement. Therefore, diaphragm gas meters should not be used without built-in temperature correction and tabulated pressure correction. The introduction of the changes requires a greater involvement of URE as a market regulator and GUM in controlling gas measurements under operating conditions. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.