Section for Water Pollution Control Economics of the Polish Association of Environmental and Resource Economists
Rafał Miłaszewski
  
Keywords: section, economics, water pollution control
Abstract
The objective of the article is to discuss the activities conducted in the years in 2007–2020 by members of the Section for
Water Pollution Control Economics of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. They include
three main streams, namely research and development, education and international cooperation. The research and development
activities carried out by members of the Section include organization of scientific seminars, preparation of expert
opinions and scientific supervision of doctoral theses examining issues of water pollution control economics. As part of
the teaching activities, in 2007–2008, the Section implemented, in cooperation with the Foundation of Environmental and
Resource Economists in Białystok, a project on “Education in the field of water supply and water pollution control economics
as an instrument of sustainable development”. Members of the Section examined, in lecture form, problems of water
pollution control economics in environmental engineering faculties at numerous Polish universities. Within international
cooperation, members of the Section participated in several international conferences organized by the Working Group on
Water Management Economics and Statistics of the International Water Association (IWA).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.