Formal and legal conditions in the investment process of agricultural biogas plant
Krystyna Lelicińska-Serafin
Małgorzata Teresa Szymańska
  
Keywords: agricultural biogas plant, investment process, investor, agricultural biogas micro installation
Abstract
Waste from the agricultural sector can be a raw material for agricultural biogas plants – a installations that perfectly fit into
the idea of the circular economy. The investment proces of agricultural biogas plant in Poland is an extremely complex and
complicated, characterized by several stages, among which there are: conceptual, formal and legal stage, construction step
and start-up. There is legislative dispersion of issues related to the entire investment process of agricultural biogas plants
and a lack of consistency and transparency in legal provisions, which causes differences in the interpretation of these provisions.
Many interpretative decisions are found in numerous judicial decisions. The article aims to present important legal
issues related to the formal and legal process of agricultural biogas plants.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.