Wykorzystanie efektu Seebecka do produkcji energii elektrycznej podczas kompostowania selektywnie zebranych odpadów kuchennych
Mariusz Bałajewicz
Sławomir Kasiński
  
Słowa kluczowe: kompostowanie, zjawisko Seebecka, ogniwo TEC

 
Streszczenie
W niniejszej pracy monitorowano proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych w kompostowniku
z pasywnym napowietrzaniem oraz zamontowanym układem TEC1-12706 do konwersji wyprodukowanego ciepła na prąd
elektryczny. Testowano cztery rodzaje sposobów chłodzenia modułu, w tym jeden aktywny. Badania wykazały, że proces
kompostowania może być źródłem ciepła do produkcji prądu. Najbardziej wydajne okazały się ogniwa z aktywnym systemem
chłodzenia, które produkowały prąd na maksymalnym poziomie 1,76 V, 0,07 A i wygenerowały łącznie około 11,5 Wh
energii elektrycznej. Najlepszy układ chłodzony pasywnie produkował prąd na maksymalnym poziomie 0,7 V, 0,03 A i wygenerował
łącznie 1,7 Wh energii elektrycznej. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika również, że duża wilgotność selektywnie
zebranych odpadów kuchennych może powodować problemy technologiczne i wymagać zastosowania materiału
strukturalnego zwiększającego porowatość wsadu technologicznego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.