Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych
Adam Masłoń
Joanna Czarnota
  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, nawozy z osadów ściekowych, nawóz organiczny, nawóz organiczno-mineralny

 
Streszczenie
Racjonalna gospodarka osadami ściekowymi to temat podejmowany na wielu spotkaniach branży wodno-ściekowej,
w szczególności z uwagi na generowaną coraz to większą ilość osadów, których zagospodarowanie jest sporym wyzwaniem
technicznym i ekonomicznym dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,
ustabilizowany komunalny osad ściekowy stanowi odpad. Jednak należy podkreślić, iż ten rodzaj odpadu to ogromny potencjał
składników pokarmowych oraz substancji organicznej, które z powodzeniem można wykorzystać w działaniach
rolno-środowiskowych. Jednym z rozwiązań w postępowaniu z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi jest
ich przetwarzanie w nawozy organiczne lub organiczno-mineralne, co umożliwia przekwalifikowanie odpadu w pełnowartościowy
produkt.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.