Wpływ bakterii nitkowatych na obrastanie błon w zanurzonym bioreaktorze membranowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
Adam Drzewicki
Jarosław Pesta
  
Słowa kluczowe: biologiczny reaktor membranowy (MBR), oczyszczanie ścieków komunalnych, puchnięcie osadu czynnego,
biofouling

 
Streszczenie
W artykule badano wpływ zwiększonej liczebności organizmów nitkowatych w osadzie czynnym na działanie oczyszczalni
membranowej (MBR). Badania prowadzono w skali technicznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Mikołajkach pracującej
z modułem filtracyjnym MFM 300. Wykazano, że wysoka liczebność mikroorganizmów nitkowatych przyczyniała się
do trwałego oblepiania membran grubą błoną osadu czynnego, co wiązało się ze zmniejszeniem wydajności hydraulicznej
oczyszczalni. Skutecznym rozwiązaniem problemu okazało się ograniczenie liczebności organizmów nitkowatych przez
podanie chlorku poliglinu (PAX 18),
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.