Odgazowanie struktur przyspieszających liniowych akceleratorów elektronów w celu uzyskania bardzo wysokiej próżni
Łukasz Kujawiński
Marcin Buczek
Przemysław Politowski
Renata Gabryel
Weronika Kowalska
  
Słowa kluczowe: odgazowanie, próżnia, miedź, struktura akceleracyjna, azot
Streszczenie
W artykule opisano nowo stosowaną w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologię odgazowania miedzi do potrzeb
wysokiej próżni. Wysoka próżnia jest wymagana, w celu zapewnienia skutecznego przyspieszania elektronów w akceleratorach.
Etapem osiągnięcia wystarczająco wysokiej próżni w strukturze jest odgazowanie termiczne wnętrza miedzianych
wnęk rezonansowych, które stykają się z próżnią. Dotychczasowy proces odgazowania opierał się na prowadzeniu odgazowania
wnętrza rezonatorów poprzez grzanie zewnętrznej powierzchni struktury w pomieszczeniu laboratorium. Nowa
technologia polega na prowadzeniu procesu odgazowania w ograniczonej, izolowanej termicznie przestrzeni.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.