Problem emisji rtęci i jej związków w Polsce. Oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko naturalne
Anna Tałach
Zbigniew A. Tałach
  
Słowa kluczowe: rtęć, zdrowie człowieka, wpływ na środowisko
Streszczenie
Toksyczne oddziaływanie rtęci i jej związków na zdrowie człowieka oraz negatywne jej oddziaływanie na środowisko naturalne
jest znane od dawna. Natomiast w ostatnim czasie zwrócono znaczną uwagę nad znalezieniem źródeł emisji tego
pierwiastka. Należy zaznaczyć, że rtęć oraz jej związki są jednymi z głównych składników smogu, co powoduje, że bardzo
łatwo mogą dostać się do organizmu człowieka i środowiska naturalnego, powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Rtęć
i jej związki wykazują dużą zdolność do kumulacji w organizmach żywych i przyrodzie, pozostając w nim przez długi okres,
wywołując bardzo niekorzystne zmiany. Jak wykazały prowadzone na szeroką skalę badania, Polska jest największym emitentem
tego pierwiastka w Europie.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.