Usuwanie prekursorów trihalometanów w procesie koagulacji chlorkami poliglinu
Lidia Dąbrowska
  
Słowa kluczowe: woda, koagulacja, chlorek poliglinu, prekursory trihalometanów
Streszczenie
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji z wykorzystaniem wysoko zasadowego chlorku poliglinu PAX-
XL19F w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. W warunkach laboratoryjnych prowadzenia
procesu przy użyciu PAX-XL19F obniżenie utlenialności, zawartości OWO i RWO w zależności od miesiąca pobrania
wody wynosiło odpowiednio 46–61%, 24–43% i 17–33%, a wartości absorbancji UV254 od 51 do 68%. Potwierdzono przydatność
procesu koagulacji do usuwania materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów. Potencjał
tworzenia THM w wodach oczyszczonych był o 39–65% niższy niż w nieczyszczonych wodach powierzchniowych poddawanych
chlorowaniu.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.