Dezodoryzacja powietrza – obowiązek czy potrzeba? Ogólne zasady i warunki w świetle wytycznych zrównoważonego rozwoju. Zamgławianie jako metoda dezodoryzacji o najwyższym ryzyku społecznym i ekologicznym
Agata Sikorska
  
Słowa kluczowe: dezodoryzacja powietrza, uciążliwość odorowa, substancje reaktywne, środek maskujący, zamgławianie
Streszczenie
W artykule podjęto rozważania na temat metod zmniejszania uciążliwości odorowej powietrza. Omówiono ogólne zasady
i rodzaje dezodoryzacji. Opisano obowiązujące warunki dezodoryzacji w odniesieniu do wytycznych zrównoważonego rozwoju.
Potencjalne zagrożenia negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i równowagę ekosystemu przedstawiono na przykładzie
procesów zamgławiania. Podjęto także dyskusję na temat składu, jakości i mechanizmów działania preparatów używanych
do tego typu dezodoryzacji. Wytyczono algorytm działania przy wprowadzaniu dezodoryzacji metodą zamgławiania
oraz podano wskazówki ułatwiające dokonanie właściwego wyboru preparatu.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.