Wpływ modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą
Krzysztof Filipek
Krzysztof Barbusiński
Szymon Salwiczek
  
Słowa kluczowe: Chitozan, kulki chitozanowe, modyfikacje chitozanu, struktura powierzchniowa, powierzchnia właściwa
Streszczenie
Przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu w postaci sproszkowanej
hydrożelowych kulek, które następnie modyfikowano poprzez sieciowanie epichlorohydryną lub aldehydem glutarowym,
a także kondycjonowano przy użyciu NaHSO4. Dla chitozanu i poszczególnych modyfikacji analizowano strukturę powierzchniową
wykonując zdjęcia skaningowym mikroskopem elektronowym. Dla chitozanu i jego modyfikacji wyznaczono
także wielkości powierzchni właściwej oraz całkowitej objętości i całkowitej powierzchni porów za pomocą wyznaczonych
izoterm BET sorpcji azotu.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.