The actualization of input data used for designing municipal wastewater treatment plants
Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich
  
Keywords: wastewater, wastewater treatment plant, input data, unit loads of contaminants, contaminants concentrations
Summary
The article presents considerations about input data used for designing municipal wastewater treatment plants. The authors
included two options of wastewater treatment plants – newly designed and also intended for expansion and modernization.
The amounts of wastewater and the unit loads of contaminants (BOD5, COD, total suspension, total nitrogen and
total phosphorus) in the first option were designated by the analysis of questionnaires from 70 objects. What is more the
multi-year analysis and measurements from wastewater treatment plants were base for indication of rules for specifying
a hydraulic load and contaminants considerations in wastewater, during the expansion and modernization of municipal
wastewater treatment plants.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.