Zarządzanie procesem modernizacji sieci wodociągowej w ujęciu Kaizen
Mirosław Szemla
  
Słowa kluczowe: modernizacja, Kaizen, innowacja, wodociąg, zarządzanie procesem
Streszczenie
Niniejszy artykuł opisuje przebieg przedsięwzięcia modernizacyjnego sieci wodociągowej przeprowadzone przez GPW SA
w Katowicach we współpracy z Dąbrowskimi Wodociągami w czerwcu 2018 r. z uwzględnieniem zarządzania procesem
modernizacji w ujęciu koncepcji Kaizen. Proces obejmował przebudowę systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody
ze zbiorników terenowych w Łośniu. Istotnym wyzwaniem było wybudowanie obejścia sieci wraz ze zmianą kierunku zasilania
dla kilku dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza przy zapewnieniu odbiorcom nieprzerwanych dostaw wody niepogorszonej
jakości. Do zarządzania tym procesem powołano Sztab Koordynacyjny, Zespół Projektowy oraz Grupy Robocze z udziałem
pracowników obu przedsiębiorstw. Wypracowano i wdrożono innowacyjne rozwiązanie polegające na zatłaczaniu wody
z beczkowozów do hydrantów. Skuteczność i przydatność tego rozwiązania została potwierdzona empirycznie. Opracowanie
harmonogramu prac z uwzględnieniem wieloaspektowego spektrum przewidywanych zagrożeń pozwala na podejmowanie
trafniejszych decyzji zarządczych w trakcie procesu. Ścisła współpraca menadżerów różnych przedsiębiorstw uczestniczących
w modernizacji sieci, wymiana informacji i wypracowywanie rozwiązań w porozumieniu zwiększa wzajemne zaufanie.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.