Rola przykładów twórczości technicznej w innowacyjnym kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę
Czesław Grabarczyk
  
Słowa kluczowe: innowacje, twórczość techniczna, arcydzieła, kształcenie inżynierów, innowacyjne kształcenie
Streszczenie
Przedstawiono:
• definicje pojęć: kreatywność, innowacje, rozwiązywanie problemów, działalność wynalazcza, twórczość inżynierska;
• kryteria wartościowania wynalazków;
• klasyfikację inżynierów – 7 rodzajów;
• metody pobudzania aktywności innowacyjnej;
• cztery wybrane zagraniczne przykłady twórczości technicznej, które mają cechy arcydzieł; oraz
• wnioski dotyczące innowacyjnego kształcenia inżynierów.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.