Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach
Adam Masłoń
Roksana Pintal
  
Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, nierównomierność dopływu
Streszczenie
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni jest zmienna czego skutkiem mogą być problemy z odpowiednim oczyszczeniem
dopływających ścieków. Dopływ ścieków do oczyszczalni zmienia się z cyklu godzinowym, dobowym, miesięcznym,
kwartalnym a także rocznym. W oczyszczalniach ścieków może występować zarówno zjawisko niedociążenia jak i przeciążenia
hydraulicznego. Niedociążenie hydrauliczne oczyszczalni często występuje w niewielkich, wiejskich oczyszczalniach
ścieków. Przeciążenie jak i niedociążenie oczyszczalni ma wpływ na skuteczność procesów oczyszczalnia ścieków. W przypadku
dopływu do oczyszczalni innej ilości ścieków, niż ta zakładana przy projektowaniu oczyszczalni może przynieść
szereg negatywnych skutków i znacznie pogorszyć proces oczyszczania ścieków. Znajomość ilości i jakości dopływających
ścieków do oczyszczalni jest istotna przy sporządzaniu bilansów potrzebnych przy projektach technologicznych.
Celem artykułu jest analiza zmienności dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach w okresie od 1 lipca 2016 roku do
1 lipca 2018 roku.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.