Perspektywy długoterminowego zastosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra do usuwania bakterii Legionella występujących w wodzie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych budynków
Maciej Szczotko
Renata Matuszewska
  
Słowa kluczowe: woda, Legionella, dezynfekcja, srebro, miedź
Streszczenie
Najczęściej stosowane metody do dezynfekcji wody to metody chemiczne wykorzystujące chlor i jego związki. Jednak
metody te, nie zawsze są skuteczne w przypadku usuwania bakterii z rodzaju Legionella. Spośród alternatywnych metod
chemicznych duże zainteresowanie wzbudza m.in. metoda elektrolityczna z udziałem jonów miedzi (Cu2+) i srebra (Ag+),
wykorzystująca bakteriostatyczne i bakteriobójcze oddziaływanie tych pierwiastków.
W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczność długoterminowego zastosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji
jonami miedzi i srebra w instalacji wody ciepłej w budynku użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono
średni skażenia wody pałeczkami Legionella.
Wyniki badań mikrobiologicznych prowadzonych podczas dezynfekcji wody metodą elektrolityczną, wykazały stopniową
redukcję liczby bakterii z rodzaju Legionella. Początkowe stężenie jonów miedzi wynosiło w poszczególnych punktach instalacji
od 0,57 mg/l do 0,91 mg/l, przy czym najwyższe stężenie odnotowane podczas dezynfekcji wynosiło 1,27 mg/l. Stężenie
jonów srebra w trakcie całego procesu nie przekraczało wartości 0,02 mg/l. Pierwsze wyniki wskazujące na redukcje
zanieczyszczenia uzyskano po 42 dniach prowadzenia dezynfekcji. W 70,0% badanych próbek wody nie były wykrywane
pałeczki Legionella, w pozostałych próbkach oznaczona liczba bakterii nie przekraczała 18 jtk/100 ml. W tym czasie najwyższe
odnotowane stężenie jonów miedzi w wodzie wynosiło 1,09 mg/l. Kontynuacja procesu dezynfekcji, dopiero po ponad
sześciu miesiącach pracy systemu elektrodowego, pozwoliła w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych na stwierdzenie,
że system wody ciepłej jest pod kontrolą. Potwierdziły to badania kontrolne, prowadzone w kolejnych rocznych odstępach,
które nie wykazały wykrycia obecności pałeczek Legionella w badanych próbkach wody.
Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność ciągłej dezynfekcji wody ciepłej, metodą elektrolityczną jonami miedzi
i srebra. Metoda ta sprawdziła się w warunkach nie dotrzymania reżimu temperaturowego wody oraz zastosowania urządzeń
z termostatami, które sprzyjają namnażaniu się tych bakterii
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.