Rola katedr w kształceniu kwalifikacji nauczycieli akademickich mechaniki płynów i hydrauliki
  
Słowa kluczowe: katedra, katedra mechaniki płynów i hydrauliki, kwalifikacje, kompetencje, nauczyciel akademicki, profesor,
mechanika płynów i hydraulika, stopnie naukowe, doktoryzowanie, habilitowanie
Streszczenie
Przedstawiono:
uzasadnienie, że podstawowym warunkiem kształcenie inżynierów w zakresie metod obliczania i wymiarowania urządzeń
zaopatrzenia w wodę są wysokie kwalifikacje i kompetencje nauczycieli akademickich w zakresie mechaniki płynów i hydrauliki;
ogólne założenia programowe katedr w zakresie kształcenia wysokich specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli akademickich;
rola profesora w działalności katedr – jako nauczyciela pracy naukowej i dydaktycznej;
klasyfikację kwalifikacji nauczycieli akademickich; założenia programowe katedr mechaniki płynów i hydrauliki;
przegląd przyczyn niskiej efektywności procesu doktoryzowania i habilitowania; oraz
wnioski i uwagi końcowe.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.