Renowacja zbiorników i innych kubaturowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej wykładzinami z topionego bazaltu
Andrzej Kolonko
  
Słowa kluczowe: betonowe i żelbetowe obiekty gospodarki wodno-ściekowej, zjawiska korozyjne, wykładzina z płytek bazaltowych
Streszczenie
W referacie omówiono przyczyny korozji betonowych i żelbetowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej i opisano procesy
chemiczne prowadzące do degradacji materiału konstrukcyjnego. Przedstawiono najnowsze doświadczenia związane
z zabezpieczaniem i renowacją betonowych i żelbetowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem wykładziny
z płytek bazaltowych. Opisano samą technologię oraz najnowsze realizacje.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.