Projektowanie bezwykopowej wymiany przewodów gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych z powiększaniem ich przekroju poprzecznego
Andrzej Kuliczkowski
  
Słowa kluczowe: przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, bezwykopowa wymiana, projektowanie
Streszczenie
Wskazano na najistotniejsze problemy dotyczące bezwykopowej wymiany przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
w opcji powiększania ich przekroju poprzecznego. Zamieszczono informacje dotyczące obliczeń hydraulicznych
i statyczno – wytrzymałościowych stosowanych przy projektowaniu bezwykopowej wymiany przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę badań geotechnicznych gruntu i wykonywanych w oparciu
o nie obliczeń parametrów, niezbędnych m.in. do ustalenia siły wciągania nowych rur.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.