Wykorzystanie wykresów entalpia – entropia do obliczeń inżynierskich w gazownictwie
Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
  
Słowa kluczowe: entalpia, entropia, energia strumienia gazu, przemiana izobaryczna, adiabatyczna, dławienie
Streszczenie
W artykule omówiono możliwości zastosowania wykresów entalpia – entropia do obliczeń inżynierskich w branży gazowniczej.
Jest on przeznaczony dla kadry technicznej zajmującej się projektowaniem, budową oraz eksploatacją obiektów
gazowniczych (tłocznie, stacje redukcyjne, instalacje wykorzystujące energię potencjalną zawartą w sprężonym gazie).
Dzięki tym wykresom można w sposób prosty wyznaczyć np. ilość ciepła jaką należy doprowadzić do strumienia gazu,
aby go podgrzać (ciepło technologiczne) lub ochłodzić od temperatury t1 do t2 po jego sprężeniu, określić moc sprężarki
zainstalowanej na tłoczni gazu, moc turbiny uzyskanej w wyniku rozprężenia gazu [8,9], parametry pracy reduktora takie jak:
temperatura gazu za reduktorem, najniższa temperatura jaka może się pojawić w reduktorze itp.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.