Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej
Barbara Tchórzewska-Cieślak
Izabela Piegdoń
  
Słowa kluczowe: zarządzanie siecią wodociągową, systemy GIS, awaryjność, sieć wodociągowa
Streszczenie
Aktualnie aplikacje GIS oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób są sukcesywnie wdrażane oraz wykorzystywane
w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz przede
wszystkim w zarządzaniu infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa. Głównymi aspektami mającymi na celu uniknięcie potencjalnych
negatywnych skutków w postaci braku dostawy wody, wynikających z funkcjonowania systemu wodociągowego,
jest przede wszystkim rozległa znajomość struktury analizowanej sieci, jej poszczególnych obiektów, znajomość aktualnych
parametrów pracy sieci, wiedza o stanie technicznym oraz wiedza o zdarzeniach niepożądanych w postaci awarii sieci
wodociągowej skutkujące ograniczeniem dostaw wody do konsumenta. Pomocne w tym działaniu mogą być aplikacje GIS
współpracujące z innymi systemami komputerowymi np. SCADA, systemem monitoringu czy coraz szerzej stosowanym
modelem hydraulicznym sieci. Również istotną funkcją GIS, z punktu widzenia zarówno producenta wody jak i konsumenta,
jest możliwość ewidencjonowania awarii sieci wodociągowych. Prowadzenie systematycznej ewidencji awarii przewodów
wodociągowych, stanowi cenne źródło wiedzy i informacji dla operatora możliwe do wykorzystania w procesie planowania
prac remontowo-naprawczych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.