Problemy kalibracji modelu numerycznego wybranej sieci kanalizacji sanitarnej
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
  
Słowa kluczowe: kanalizacja, modelowanie, kalibracja
Streszczenie
W pracy przedstawiono proces kalibracji wybranej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście liczącym około 50000 mieszkańców,
zwracając uwagę na problemy jakie pojawiły się w trakcie badań. Proces kalibracji oparto o pomiary natężenia przepływu
ścieków, głębokości napełnienia kanałów i czasu pracy sieciowych pompowni ścieków. Pomiary kalibracyjne wykonano
w okresie bezdeszczowym. Model numeryczny sieci zbudowano w programie SWMM 5.0 w oparciu o istniejącą bazę GIS.
Spośród 54 analizowanych zestawów danych, w 36 przypadkach uzyskane wyniki należy uznać za zadowalające, w 6 przypadkach
za częściowo zadowalające, zaś w 12 przypadkach za niezadowalające.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.